Fullständigt namn: Steback Eva Christin (Kicki) Agnemyr

Född: 1977

Familj: Tre vackra söner – Lennon, Vince och Floyd – tillsammans med min man Johan.

Bor: I ett fint litet hus vid vattnet utanför Örebro.

Mest av allt älskar jag: Mina barn och min man. Jon Bon Jovi. USA. Dödskallar. I den ordningen.

Jobbar med: Coaching, hypnos, mental träning, föreläsningar och teckenspråkstolkning.

Talang: Jag är en människokännare.

Passion: Att leda mig själv och andra människor.

Något jag gör varje dag: Mediterar. Pussar mina ungar. Fokuserar på allt jag är tacksam för.

Läser: Allt om personlig utveckling och andlighet. Biografier. Ibland romaner.

Ser på: Roliga serier. Dokumentärer. Filmer med ett budskap.

Oas: Florida i USA där jag har min ”andra” familj och där jag både bott och jobbat som ung.

Förebilder: Oprah Winfrey, Ellen De Generes, Anthony Robbins, Lars-Eric Uneståhl, Elene Uneståhl

Idol: Jon Bon Jovi. För hans musik, för hans klokhet, för hans godhet. Okej då, för hans snygghet!

Det viktigaste för mig: Att visa mina barn att det viktigaste av allt i livet är att vara den jag är, göra det jag älskar och alltid alltid följa mitt hjärta.

Personlig Vision: Att göra världen vackrare genom att guida människor till att finna sitt sanna jag och följa sina hjärtan. Min fulla övertygelse är att vi alla har ett syfte här på jorden och att meningen med livet är att finna detta syfte för att på så sätt ge något värdefullt och unikt till världen. Jag tror på att ställa sig själv frågan; ”Vad kan jag ge?”

Citat som inspirerar mig:

”Nothing is as important than passion. No matter what you want to do with your life, be passionate.” Mr Jon Bon Jovi

”I have not failed! I´ve just found 10 000 ways that won´t work.” Thomas Edison

”Turn your wounds into wisdom.” Oprah Winfrey

”Find out who you are and be that person. That´s what your soul was put on this earth to be. Find that truth, live that truth, and everything else will come.” Ellen De Generes