Den Mentala Träningen är en träningsform som hjälper dig att nå dina mål. I den Mentala Träningen lägger jag fokus på att tillsammans med klienten bygga en stark självbild. En god självbild är en förutsättning för att må bra och min fulla övertygelse är att när du mår bra, så går det bra. I den Mentala Träningen utforskar och tränar du upp din inre kraft, din inre potential och dina inre resurser. Fokus ligger också på att sätta tydliga mål och intentioner för att uppnå det du önskar.

Mental Träning är en träningsform och jag kommer att ge dig de verktyg du behöver för att sedan kunna träna vidare själv och använda den Mentala Träningen för att skapa det liv du önskar leva.

Jag tränar klienter både individuellt samt i grupp inom idrott, näringsliv och livet i allmänhet.

Jag har också några olika föreläsningar inom ämnet Mental Träning som brukar vara uppskattade på både arbetsplatser och idrottsföreningar.