Jag är utbildad Hypnoscoach och använder denna metod när klienten specifikt beställer det eller när jag under en coachingsession ser behovet av en sådan process och kommer överens med klienten om att det är en möjlig väg att gå. Med hjälp av hypnos kommer vi i kontakt med vårt omedvetna sinne. Det är där vi kan hitta beteendemönster och blockeringar som hindrar oss från att uppnå det vi önskar. Hypnos är ett sätt att slappna av för att stänga av bruset som hela tiden kommer från våra tankar om hur saker och ting förhåller sig. Hypnosprocessen är en spännande process att ta till hjälp på resan till sig själv och sitt sanna jag.