Detta är en föreläsning om tankens kraft. En föreläsning om hur dina inre bilder och föreställningar styr ditt liv. Det är en föreläsning som förmedlar och visar på Den Mentala Träningens kraftfulla verktyg som kan hjälpa dig att skapa det liv du vill leva.

Den här föreläsningen innehåller många aha-upplevelser och en hel del humor. Du kommer att känna igen dig i nästan allt jag pratar om och du kommer säkerligen att få insikter om dig själv och dina beteenden. Likaså kommer du att bättre förstå dig på din omgivning och på så sätt också kunna möta dina medmänniskor på ett helt annat sätt.

Denna föreläsning kan förändra ditt liv!