”Barn gör som vi gör, inte som vi säger.”

Många föräldrar ringer till mig och ber mig coacha eller träna deras barn och ungdomar mentalt. Det handlar ofta om att de vill att barnen ska få hjälp att bygga en god självbild med gott självförtroende och stark självkänsla. De vill också att deras barn ska få hjälp med att träna rätt attityd och tänka positivt.

Det är såklart ett viktigt jobb för mig att göra. Men frågan är egentligen hur det kommer sig att våra barn/ungdomar inte redan har en god självbild? Frågan är hur det kommer sig att de tenderar att tänka negativt och inte tro på sig själva?

Jag tränar aldrig ett barn eller en ungdom (lag samt individuellt) utan att göra detsamma med tränare och föräldrar.

Föräldracoaching handlar om att få hjälp att se hur du som förälder tänker och gör och hur det påverkar dina barn. Med denna metod får du möjligheten att utforska dina tankemönster och beteenden och på så sätt fundera vad dessa förmedlar till dina barn. I föräldracoaching kommer du att få ovärderliga insikter om dig själv som människa och förälder. Du kommer också att få råd, tips, tankeställare, aha-upplevelser samt verktyg till att utvecklas i din roll som förälder.

Jag önskar att föräldracoaching hade funnits då jag blev mamma första gången. Det hade besparat mig otaliga stunder av frustration, oro och uppgivenhet.