Jag anser att för att komma åt blockeringar och hinder som stoppar mig från att komma i kontakt med min fulla potential, så behövs ett helhetsgrepp. När jag jobbar med klienter använder jag mig av olika processer och metoder för att göra en kartläggning. Detta för att identifiera nuläget, hitta beteenden och mönster som är hindrade samt få en uppfattning om vad som behövs för att guida klienten in på rätt väg.

Mitt huvudbudskap och det jag vill verka för är att vi människor, var och en av oss, behöver finna vårt sanna jag för att på så sätt också finna vår kraft och kliva in i vår fulla potential. Därför jobbar jag med mina klienter på ett holistiskt sätt. Det vill säga, jag tittar på hela klientens situation, inte specifikt bara det som klienten tycker sig ha problem med. Enligt min erfarenhet kan vi människor stirra oss blinda åt helt fel håll eftersom vi är fast i våra egna tankemönster och beteenden. Min uppgift blir således att peka åt olika håll, visa på fler perspektiv samt guida mina klienter närmare sin sanning och sitt sanna jag.

Jag är av uppfattningen att allt hänger ihop och att det finns samband mellan allt som händer i mitt liv och runt omkring mig.

Därav har jag skapat begreppet Holistisk Coaching som också är namnet på mitt företag.