Jag tror på människan. Jag är fullt och fast övertygad om att om vi alla hittade oss själva och levde på det sätt som är sant och rätt för var och en av oss, så skulle världen vara en plats där fred råder. Ingen människa som älskar sig själv, tror på sig själv och lever det liv hen själv vill leva har någon som helst önskan om att tillrättavisa eller skada någon annan.

Därför jobbar jag med det jag gör. Jag tror att förändring till det bättre börjar hos var och en av oss. Vi behöver själva vara det vi vill se i världen. Att lära känna sig själv, våga titta innanför de uppfattningar och föreställningar vi fått från vår uppväxt, vår kultur och vårt samhälle är ett spännande, roligt, givande och tufft jobb. Det är en väg kantad av överraskningar, aha-upplevelser, storslagna insikter och förståelse för sig själv och andra i ens närhet. En resa som är nödvändig om vi vill leva sant och skapa det liv vi önskar.

För mig är det är en ynnest att få människors förtroende att guida dem till sitt sanna jag. Det är otroligt givande och lärorikt att få följa en människa en bit på dennes livsresa och jag är oerhört ödmjuk inför detta uppdrag. Det är med glädje och tacksamhet jag möter mina klienter och för mig är det inte bara ett jobb utan mitt kall och syfte här på jorden.

Att finna sig själv och sin kraft är en förutsättning för att skapa ett liv med meningsfullhet och därmed också lycka.