Du är den du har väntat på i hela ditt liv!

En föreläsning om att lära känna sig själv och sitt hjärtas väg. En föreläsning som inspirerar och ger verktyg till att hitta dig själv under alla lager av tyckanden från samhälle och omgivning. En föreläsning om frigörelse, lycka och meningsfullhet.

Att lyssna på denna föreläsning är att ta ett första steg mot dig själv!